Oznamy pro farnost 24.5.2020

7.neděle velikonoční

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Při této mši svaté proběhne další příprava na první svaté přijímání dětí.

V měsíci květnu se konají po večerní mši svaté májové pobožnosti.

Kostel se otevírá hodinu před začátkem bohoslužeb, kdy je také možnost se vyzpovídat.

Sbírka na pronásledované křesťany minulou neděli vynesla 8 200,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Přinášejte prosím postní pokladničky, aby bylo možno vybranou částku odevzdat na CHARITU.

Děkuji všem brigádníkům, kteří se zapojili do příprav opravy dlažby u Pastoračního domu.

Prosím, aby se příští neděli 31. května sešla farní rada tentokrát v 17.oo hodin.