Oznamy pro farnost 31.5.2020

Seslání Ducha svatého

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Při této mši svaté proběhne další příprava na první svaté přijímání dětí.

Přineste prosím postní pokladničky, kdo jste něco během postní doby nastřádali pro potřebné, aby bylo možno vybranou částku odevzdat na CHARITU.

Prosím, aby se tuto neděli 31. května sešla farní rada tentokrát v 17.oo hodin.

Na stolku v kostele a v předsíni si můžete vzít přihlášky do vyučování náboženství. Vyplněné odevzdejte do 30. června.

Příští neděli se koná sbírka na pokrytí výdajů spojených s primicí našeho budoucího novokněze Vojtěcha Radocha.

Děkuji panu starostovi a chlapům, kteří opravují schody a vstup do Pastoračního domu P.Antonína Šuránka.

Touto nedělí končí doba velikonoční.