Oznamy pro farnost 7.6.2020

Slavnost Nejsvětější Trojice

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Při této mši svaté proběhne další příprava na první svaté přijímání dětí.

Přineste, prosím, postní pokladničky, kdo jste něco během postní doby nastřádali pro potřebné, aby bylo možno vybranou částku odevzdat na CHARITU.

V kostele a v předsíni kostela si můžete vzít přihlášky do vyučování náboženství na základní škole. Vyplněné odevzdejte do 30. června.

Tuto neděli se koná sbírka na pokrytí výdajů spojených s primicí našeho budoucího novokněze Vojtěcha Radocha.

Děkuji všem brigádníkům, kteří pracovali na obnově zábradlí.

Vážení farníci,

   náš rodák a novokněz Vojtěch Radoch bude mít první primiční mši svatou 6. července 2020 v 15,00 hodin. V souvislosti s omezeními při onemocnění covid-19 se mše uskuteční na kopci sv. Antonína. Je zde větší prostor pro shromáždění účastníků než v našem kostele. Prostor si Vojta pronajme od blatnické farnosti. Veškerou přípravu a organizaci mše bude zajišťovat rodina s pomocí naší farnosti. Je to pro nás všechny výjimečná a důležitá událost. Pro zabezpečení potřebných finančních nákladů se uskuteční dvě sbírky. První v neděli 6. června 2020 při mši svaté a druhá při primiční mši na sv. Antonínku. Finanční dar je možné zaslat i na primiční účet Vojty Radocha - č. ú. 2031099014/3030. Z výtěžku sbírek bude hrazen i dar farnosti Vojtovi.

    Do přípravy mše je zapojena celá farní rada. S ohledem na rozsah potřebných prací je možné, že bude potřeba další pomocníky pro zajištění dovozu lavic, stolů, stavbu stanů a úklidu po ukončení mše. Pokud chcete pomoci, je možné se přihlásit u pana Antonína Jelénka tel. 608 155 001. Předem děkujeme za ochotu.

Farní rada

farnosti Ostrožská Lhota