Oznamy pro farnost 21.6.2020

12.neděle v mezidobí

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Zítra při mši svaté v 9.oo hodin přistoupí některé děti z naší farnosti poprvé k svatému přijímání.

Kněžské svěcení našemu rodákovi jáhnovi Mgr.Vojtěchu Radochovi má být uděleno příští sobotu dne 27. 6. 2020 v 9.3o hod. v katedrále svatého Václava v Olomouci.

Vzadu v kostele a v předsíni kostela si můžete vzít přihlášky do vyučování náboženství dětí na základní škole. Vyplněné odevzdejte do 30. června.