Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

... Mudrci od východu šli za hvězdou a přišli až do Betléma v Judsku, aby se poklonili narozenému králi. Nalezli v jeslích chudé a bezmocné dítě, ale ve světle víry poznali, že Ježíš je skutečně Syn Boží. Přinesli mu také vzácné dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Tak jako tito mudrci chcete také vy lidem přinést radostnou zvěst, že Bůh je uprostřed nás, protože nás má velmi rád. Konejte toto své krásné poslání s radostí a vnitřní opravdovostí ...
(Z obřadu žehnání koledníkům)

Do ulic v naší farnosti vyrazilo v sobotu 7. ledna 2012 celkem 13 skupinek koledníků. Malým i větším koledníkům a jejich doprovodu se podařilo získat pro potřeby Oblastní charity v Uherském Hradišti částku 35 718,- Kč.

Poděkování patří nejen všem, kteří vyšli do ulic,
ale i těm kdo se jakýmkoli způsobem zapojili do celé organizace.
V neposlední řadě především štědrým dárcům!

Foto: Mirek Pospíšil

Fotogalerie

Přípravy vrcholíPřípravy vrcholíPřípravy vrcholíPřípravy vrcholíPřípravy vrcholíPožehnání koledníkůmPožehnání koledníkůmPožehnání koledníkůmPožehnání koledníkůmPozor ...... vyletí ptáček!Ještě moment!Společné foto doprovodu ...Vyrážíme!Já už se tak těším!Má každý svoji skupinku?Každá skupina má svůj úsekKaždá skupina má svůj úsekJé! Jeden král je uvnitř?A zde se nám zvěčnil i pan fotograf Otevře nám starosta nebo neotevře?Otevřel!Odskočíme si na Záhumní ...... a šup na ŘádekA co holky v Dědině?Mrkneme i na KříbŠkolní ulice si vede výborně!U kostela je taky všechno bez problémůNejmladší skupina statečně pokračujePříští rok musíte jít taky keledovat!Uf. To je dřina!My už máme splněno!Pomalu se všichni vrací zpětPořádně nám vyhládloČí je ta vykoledovaná čepice?Hlavně aby zbylo na pana fotografa, když se tolik naběhal!Vybralo se celkem 35 718 Kč