Oznamy pro farnost 28.6.2020

13.neděle v mezidobí

Na tento pátek připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek o prázdninách nebudou večerní mše svaté pro rodiče s dětmi.

Vzadu v kostele a v předsíni kostela si můžete vzít přihlášky do vyučování náboženství dětí na základní škole. Vyplněné odevzdejte do 30. června.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě dětí i obřadu prvního svatého přijímání, zpěvech, hudebním doprovodu a úklidu i výzdobě kostela a také těm, kteří pomohli plést věnce.

Všem, kdo přispěli svojí almužnou v postní době pro potřebné, upřímné Pán Bůh zaplať. Vybralo se a bylo odesláno na CHARITU v Uherském Hradišti 4 910,- Kč.

Prosím členy farní rady, aby se sešli v úterý 30.června 2020 v 19.oo hodin v Pastoračním domě.