Pořad bohoslužeb v červenci 2020

1.7.2020 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.7.2020 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Petra a Pavla Žajdlíkovy, zemřelé rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu
3.7.2020 pátek Svátek sv. Tomáše, apoštola 16.00 h Pohřeb zemřelé Ludmily Pijáčkové
  4.7.2020 sobotaPřipomínka sv. Prokopa, opata a připomínka sv. Alžběty Portugalské18.00 h Za zemřelého Petra Poláška a živou i zemřelou rodinu
  5.7.2020 neděleSlavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA9.00 h Za farníky
6.7.2020 pondělí Připomínka sv. Marie Goretti, panny a mučednice 15.00 h PRIMICE
7.7.2020 úterý     mše sv. nebude
8.7.2020 středa   18.00 h Za zemřelého otce a živou i zemřelou rodinu
9.7.2020 čtvrtek Připomínka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a jeho druhů, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.7.2020 pátek   18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
  11.7.2020 sobotaSvátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy18.00 h Za zemřelé rodiče Josefa a Kateřinu Páčovy, živou i zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie
12.7.2020 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
13.7.2020 pondělí Připomínka sv. Jindřicha 18.00 h Za zemřelého Antonína Žajdlíka, dvě manželky a celou rodinu
14.7.2020 úterý Připomínka bl. Hroznaty, mučedníka a připomínka sv. Kamila de Lellis, kněze   mše sv. nebude
  15.7.2020 středa Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.7.2020 čtvrtek Připomínka Panny Marie Karmelské 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
17.7.2020 pátek Připomínka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží 18.00 h Na úmysl dárce
18.7.2020 sobota   18.00 h Za zemřelého Antonína Radocha, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
19.7.2020 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
20.7.2020 pondělí Připomínka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka18.00 h Za zemřelého Stanislava Lagu, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
21.7.2020 úterý Připomínka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
  22.7.2020 středa Svátek sv. Marie Magdalény18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  23.7.2020 čtvrtek Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy18.00 h Na úmysl dárce
24.7.2020 pátek Připomínka sv. Šarbela Makhlůfa, kněze 18.00 h Na úmysl dárce
25.7.2020 sobota Svátek sv. Jakuba, apoštola18.00 h Za živé i zemřelé Jakuby a Anny z farnosti
26.7.2020 neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za padesátníky, šedesátníky, sedmdesátníky, osmdesátníky a ostatní farníky
  27.7.2020 pondělí Připomínka sv. Gorazda a druhů18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
28.7.2020 úterý     mše sv. nebude
  29.7.2020 středa Památka sv. Marty 18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a za živou i zemřelou rodinu
30.7.2020 čtvrtek Připomínka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve18.00 h Na úmysl dárce
  31.7.2020 pátek Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze18.00 h Na úmysl dárce