Pořad bohoslužeb v srpnu 2020

  1.8.2020 sobotaPamátka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Jana Trna, Anežku a Stanislava Vlkovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
2.8.2020 neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
3.8.2020 pondělí   18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, manželku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  4.8.2020 úterýPamátka sv. Jana Marie Vianneye, kněze   mše sv. nebude
5.8.2020 středa Připomínka Posvěcení římské baziliky Panny Marie 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, syna, zetě, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
  6.8.2020 čtvrtek Svátek Proměnění Páně18.00 h Za zemřelou Annu Hyrákovu, manžela, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
7.8.2020 pátek Připomínka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků a připomínka sv. Kajetána, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  8.8.2020 sobota Památka sv. Dominika, kněze 18.00 h Za zemřelou Annu Turčinovu, manžela, syna, vnuka, zetě, celou živou a zemřelou rodinu, dar zdraví a duše v očistci
9.8.2020 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
10.8.2020 pondělí Svátek sv. Vavřince, mučedníka 18.00 h Za Petra Turčina, manželku, dva zetě a duše v očistci
  11.8.2020 úterý Památka sv. Kláry, panny   mše sv. nebude
12.8.2020 středa Připomínka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.8.2020 čtvrtek Připomínka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků 18.00 h Za zemřelou Marii Kotačkovu, zemřelého manžela, dceru, sourozence a rodiče
14.8.2020 pátek Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelé rodiče, sestru a živou rodinu
  15.8.2020 sobota Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
16.8.2020 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
17.8.2020 pondělí   mše sv. nebude
18.8.2020 úterý     mše sv. nebude
19.8.2020 středa Připomínka sv. Jana Eudese, kněze mše sv. nebude
  20.8.2020 čtvrtek Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  21.8.2020 pátekPamátka sv. Pia X., papeže 18.00 h Za zemřelého Stanislava Dominika, dvoje zemřelé rodiče a dva zemřelé bratry
  22.8.2020 sobota Památka Panny Marie Královny15.30 h Pohřeb zemřelé Věry Kapustové
23.8.2020 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
24.8.2020 pondělí Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Křápkovu, manžela, dvě děti, dva vnuky a dar zdraví pro živou rodinu
25.8.2020 úterýPřipomínka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků; připomínka sv. Ludvíka; připomínka sv. Josefa Kalassanského, kněze a připomínka bl. Dominika Metoděje Trčky, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
26.8.2020 středa   18.00 h Za zemřelou Boženu Bachanovu, manžela, syna a dar zdraví pro živou rodinu
  27.8.2020 čtvrtek Památka sv. Moniky18.00 h Za zemřelou Annu Matuštíkovu, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví a ochranu Panny Marie
  28.8.2020 pátekPamátka sv. Augustina, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelou Marii Máčkovu a zemřelé spolužáky
29.8.2020 sobota Památka umučení sv. Jana Křtitele 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.8.2020 neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ POUŤ – mše sv. nebude
31.8.2020 pondělí   18.00 h Prosba o pomoc Ducha svatého na začátku školního roku