Oznamy pro farnost 5.7.2020

Slavnost sv.Cyrila a sv.Metoděje

V PONDĚLÍ 6. ČERVENCE 2020 NA POUTNÍM MÍSTĚ U SVATÉHO ANTONÍNA SE V 15.OO HODIN KONÁ PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ NAŠEHO RODÁKA NOVOKNĚZE P.VOJTĚCHA RADOCHA.

Ve 14.25 hodin začne venku v areálu modlitba růžence.

Ve 14.3o hodin v kapli žehnání ornátů a požehnání od rodičů.

V 15.oo se vydá průvod k venkovnímu oltáři.

Autobusy pojedou tam i zpět.