Oznamy pro farnost 12.7.2020

15.neděle v mezidobí

Chtěl bych i já poděkovat všem, kteří jste jakýmkoli způsobem se zapojili do přípravy primice novokněze P.Vojtěcha Radocha nebo přispěli nějakým darem.