Oznamy pro farnost 19.7.2020

16.neděle v mezidobí

Příští neděli 26.července, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího. Na hodovou neděli bude sbírka na opravy našeho kostela.

Osmdesátníci darovali na potřeby kostela 2 500,-. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.