Oznamy pro farnost 26.7.2020

17.neděle v mezidobí

V neděli 26.července, při mši svaté v 9.oo hodin, za účasti krojovaných, oslaví naše farnost patrona kostela svatého Jakuba Staršího.

Na hodovou neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.

Při mši svaté v neděli je třeba mít na ústech roušku !!!

Osmdesátníci darovali na potřeby kostela 2 500,-

Sedmdesátníci 3,600,-

Šedesátníci 2000,-

Padesátníci 3000,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Přišlo také poděkování za sbírku: 

Srdečně Vás zdravím a děkuji za sbírku Postní almužny. Děkuji Vám i všem, kteří do sbírky přispěli, i když letos to bylo takové jiné - složitější. O to větší DÍK těm, kteří se sbírkou jakkoliv pomohli a štědrým DÁRCŮM upřímné Pán Bůh zaplať! Vybralo se 166 208,- Kč (v celém děkanátu Uherské Hradiště). Tyto peníze chceme použít především pro potřebné z Vašich farností. Proto Vás prosíme – podívejte se, jestli nejsou ve Vašem okolí lidé, kteří se ocitli v nějaké obtížné situaci, a peníze by jim pomohly.  Ještě jednou děkujeme všem, kteří se do Postní almužny zapojili.