Oznamy pro farnost 2.8.2020

18.neděle v mezidobí

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V sobotu 8. srpna 2020 při mši svaté ve 12.oo hodin budou v našem kostele sezdáni snoubenci Erik Pešík a Martina Štěpánová.

Tuto neděli po mši svaté nám udělí novokněz P.Vojtěch Radoch své novokněžské požehnání.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy slavnosti patrona našeho kostela svatého Jakuba minulou neděli výzdobou, zpěvem, kteří přišli v krojích a svojí účastí.

Při hodové sbírce na potřeby kostela se vybralo 34 624. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Při mši svaté v neděli je třeba mít na ústech a nose roušku !!!