Oznamy pro farnost 9.8.2020

19.neděle v mezidobí

Ze svatby novomanželů Pešíkových bylo darováno na potřeby kostela 2 000,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

V měsíci srpnu jsou ještě některé mše svaté neobsazené.

Při mši svaté v neděli je třeba mít zakrytá ústa a nos rouškou !!!