Oznamy pro farnost 16.8.2020

20.neděle v mezidobí

Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.

Po dobu mé nepřítomnosti se v případě potřeby můžete obrátit na farní úřad v Hluku.

Svátostné manželství uzavřou dne 22. 8. 2020 v Blatnici p. Sv. Ant. v kapli  sv. Antonína snoubenci: Richard Kuba a Eva Křiváková, roz. Malušková, bydlištěm: Ostrožská Lhota, Lánka 445

Svátostné manželství uzavřou dne 5. 9. 2020 v Blatnici p. Sv. Ant. v kapli  sv. Antonína snoubenci: Tomáš Fajt a Šárka Horáková, bydlištěm: Ostrožská Lhota, Podkopčí 135

Prosím, aby se členové farní rady sešli příští neděli 23.srpna po mši svaté v Pastoračním domě.

Při mši svaté v neděli je třeba mít zakrytá ústa a nos rouškou !!!