Pořad bohoslužeb v září 2020

1.9.2020 úterý     mše sv. nebude
2.9.2020 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  3.9.2020 čtvrtekPamátka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve18.00 h Za zemřelého Antonína Pospíšila, rodiče a živou i zemřelou rodinu
4.9.2020 pátek   18.00 h Na poděkování za dar zdraví při příležitosti 75 let, za zemřelého manžela, dvoje zemřelé rodiče a živou i zemřelou rodinu
5.9.2020 sobotaPřipomínka sv. Terezie z Kalkaty 18.00 h Za zemřelou Janu Kaucovu
6.9.2020 neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
7.9.2020 pondělíPřipomínka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  8.9.2020 úterý Svátek Narození Panny Marie   mše sv. nebude
9.9.2020 středa Připomínka sv. Petra Klavera, kněze18.00 h Za zemřelého Jaromíra Žajdlíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
10.9.2020 čtvrtek Připomínka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
11.9.2020 pátek   16.00 h Pohřeb zemřelé Anny Vaněčkové
12.9.2020 sobotaPřipomínka Jména Panny Marie18.00 h Za Marie z celé farnosti živé a zemřelé
13.9.2020 neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
14.9.2020 pondělí Svátek Povýšení svatého Kříže 18.00 h Za zemřelého otce a živou i zemřelou rodinu
  15.9.2020 úterý Památka Panny Marie Bolestné   mše sv. nebude
16.9.2020 středaPamátka sv. Ludmily, mučednice 18.00 h Za živé i zemřelé Ludmily z farnosti
17.9.2020 čtvrtek Připomínka sv. Kornélila, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků a připomínka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelou Ludmilu Maluškovu, manžela a živou i zemřelou rodinu Maluškovu a Sládkovu
18.9.2020 pátek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.9.2020 sobota Připomínka sv. Januária, biskupa a mučedníka 18.00 h mše sv. nebude
20.9.2020 neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
21.9.2020 pondělíSvátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty mše sv. nebude
22.9.2020 úterý     mše sv. nebude
23.9.2020 středa Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze mše sv. nebude
24.9.2020 čtvrtek   mše sv. nebude
25.9.2020 pátek   15.30 h Pohřeb zemřelého Milana Adamce
26.9.2020 sobotaPřipomínka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého o ochranu andělů strážných
27.9.2020 neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
28.9.2020 pondělí Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze 14.00 h Pohřeb zemřelé Marie Hiblerové
  29.9.2020 úterýSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 15.30 h   Pohřeb zemřelé Boženy Bartošové
  30.9.2020 středaPamátka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve18.00 h Za dar života, 45 let manželství a za děti s prosbou o Boží požehnání