Pořad bohoslužeb v říjnu 2020

  1.10.2020 čtvrtek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 18.00 h Za zemřelou Boženu Kotačkovu, sourozence a zemřelé rodiče
  2.10.2020 pátek Památka svatých andělů strážných18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Jana Kotačkovy a dar zdraví
3.10.2020 sobota   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
4.10.2020 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
5.10.2020 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
6.10.2020 úterý     mše sv. nebude
  7.10.2020 středa Památka Panny Marie Růžencové 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
8.10.2020 čtvrtek   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha svatého do dalších let
9.10.2020 pátek Připomínka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků a připomínka sv. Jana Leonardiho, kněze 15.30 h Pohřeb zemřelého Josefa Bezděka
10.10.2020 sobota   18.00 h Na velké poděkování Pánu Bohu za dožití 90 let
11.10.2020 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
12.10.2020 pondělíPřipomínka sv. Radima, biskupa18.00 h Za Václava Macha, manželku, celou živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
13.10.2020 úterý     mše sv. nebude
14.10.2020 středa Připomínka sv. Kalista I., papeže a mučedníka18.00 h Na úmysl dárce
  15.10.2020 čtvrtek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.10.2020 pátek Připomínka sv. Hedviky, řeholnice a připomínka sv. Markéty Maria Alacoque, panny 18.00 h Za Františku a Františka Libosvárovy a živou i zemřelou rodinu
17.10.2020 sobotaPamátka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Pavelkovu
18.10.2020 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
19.10.2020 pondělí Připomínka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů, mučedníků a připomínka sv. Pavla od Kříže, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  20.10.2020 úterý     mše sv. nebude
  21.10.2020 středa Připomínka bl. Karla Rakouského18.00 h Za Ludmilu a Josefa Radochovy, dceru, syna, zetě a živou i zemřelou rodinu
  22.10.2020 čtvrtek Připomínka sv. Jana Pavla II., papeže18.00 h Za zemřelého Jiřího Bartoňka, sourozence a živou i zemřelou rodinu
23.10.2020 pátek Připomínka sv. Jana Kapistránského, kněze 18.00 h Za zemřelého Josefa Vedrala a duše v očistci
24.10.2020 sobota Připomínka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 18.00 h Za Františka Maluše, dvoje zemřelé rodiče, živou i zemřelou rodinu a za dar zdraví
25.10.2020 neděle30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ mše sv. nebude
  26.10.2020 pondělí   mše sv. nebude
27.10.2020 úterý     mše sv. nebude
28.10.2020 středa Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů mše sv. nebude
29.10.2020 čtvrtek Připomínka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice mše sv. nebude
30.10.2020 pátek   15,30 hPohřeb zemřelé Marie Křápkové
31.10.2020 sobotaPřipomínka sv. Wolfganga, biskupa mše sv. nebude