Poslední srpnovou neděli budeme na Antonínku děkovat za úrodu a přijatá dobrodiní

Poslední srpnovou neděli budeme na Antonínku děkovat za úrodu a přijatá dobrodiní

V neděli 30. 8. 2020 na Svatém Antonínku poděkujeme za úrodu a přijatá dobrodiní.

V 9.00 slouží mši svatou P. Miroslav Reif, farář z Ostrožské Lhoty.

V 9.30 vychází krojované procesí od farního kostela v Blatnici pod Svatým Antonínkem a v 10.30 bude hlavní mši svatou sloužit P. Jan Kotas, rektor kněžského semináře v Praze. Kořeny P. Kotase sahají do našeho kraje. V roce 2015 ČT v pořadu Cesty víry odvysílala pořad o otci Janovi. V archivu se na něj můžete podívat zde

Urodila se Vám zelenina a ovoce?
Podařilo se Vám letos vypěstovat něco ojedinělého?
Vaše plody ze zahrádek, polí a vinohradů, ale i květiny, byliny ... se mohou stát součástí výzdoby liturgického prostou při děkovné-dožínkové pouti 30. 8. na Svatém Antonínku. Pro náš kraj tradiční, ale i méně známé plodiny můžete přinést na níže uvedená místa. Nemusí jít o velké množství daného druhu.

Velkou parádu, díky rukám šikovných žen, udělá ve finále každý kus!

Kam můžete dary přinést:

• Blatnice pod Sv. Antonínekem - do pátku na farní dvůr
• Blatnička - vestibul obecního úřadu, během pátku do večerních hodin
Ostrožská Lhota - během pátku, Alena Skřenková, Lánová 423
• Svatý Antonínek - do pátku, v době od 10.00 do 17.00

Případné informace: 731 402 196

Ovoce a zelenina z výzdoby budou sloužit dál. Blatnický rodák, P. Fratnišek Bezděk SDB, je odveze a zužitkují se ve Fryštáku při akcích pro mládež, které zde salesiáni pořádají.

Předem děkujeme za Vaše dary.