Oznamy pro farnost 23.8.2020

21.neděle v mezidobí

Sbírka na opravy našeho kostela minulou neděli vynesla 16 463,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli 23.srpna po mši svaté v Pastoračním domě.

Při mši svaté v neděli je třeba mít zakrytá ústa a nos rouškou !!!