Scholička 2020/2021

Scholička 2020/2021

Písničky

Den ČástZpěvník ČísloNázev písničky
28.05.2021 pátekMVKoinonia25 Hosana
OKoinonia172 Karmelské ordinárium
MEKoinonia81 >Hospodin je můj pastýř
MDKoinonia75 Nade mnou se smiluj
MPKoinonia 87 Vyvyšuji Tebe, Pane
MZ Růžencová Maria
04.06.2021 pátekMVHosana 1 XXX XXX
MEHosana 1 XXX XXX
MDHosana 1 XXX XXX
MPHosana 1 XXX XXX
MZHosana 1 XXX XXX

Vysvětlivky

MVOMEMDMPMZ
VstupOrdináriumZpěv před evangeliemPřinášení darů K přijímáníZávěr

Zpěvník pro scholy na internetu zde

Zpěvníky:KoinoniaHosana 1 Hosana 2Hosana 3Kancionál

Zpívalo se

31.08.2020 pondělíMVHosana 1 Požehnej naše aktovky, Pane
MEHosana 1 254Toto je den
MDHosana 1 446Neseme, Pane, chléb a víno
MPHosana 1 275Vzdejme Pánu díky
MZHosana 3 271 Desatero
18.09.2020 pátekMVKoinonia19 Právě teď je chválit Pána čas
MEKoinonia75 Hospodine, nade mnou se smiluj
MDKoinonia58 Otče náš nebeský
MPKoinonia46 Na kolenou
MZKoinonia124 Pojď ke mně blíž
21.05.2021 pátekMVKoinonia144 Přijď, Duchu Svatý k nám
OKoinonia172 Karmelské ordinárium
MEKoinonia56 Otevřme Písmo
MDKoinonia160 Chleba a víno neseme
MPKoinonia 106 Ježíši, Ty jsi chléb živý
MZKoinonia 74 Rozžíhá