Oznamy pro farnost 22. 1. 2012

Viz příloha

Přílohy

3. neděle v mezidobí
3. neděle v mezidobí