Oznamy pro farnost 30.8.2020

22.neděle v mezidobí

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek budu navštěvovat nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u mne nebo v sakristii.

V sobotu 5. září vás zveme na brigádu na faře od 8.3o hodin.

Příští neděli 6. září po mši svaté se koná v Pastoračním domě farní kavárna.

Stalo se v naší lhotské farnosti hezkou tradicí, při mši svaté

ŽEHNAT AKTOVKY

budoucím prvňáčkům a vyprosit jim šťastný start do jejich školního života. Pokud se chcete této mše sv. zúčastnit, bude se konat v pondělí 31. srpna 2020 v 18:00 hodin.

Přijďte v 17:45 hodin před kostel, kde získáte informace, jak bude mše svatá probíhat.

Po mši svaté jsou všechny děti zvány do cukrárny na zmrzlinu.

Nezapomeňte doma AKTOVKY.

Zveme též další členy vaší rodiny.

V příštím školním roce budou probíhat v pátek při večerní bohoslužbě opět mše svaté pro rodiče s dětmi. Jelikož však bude žehnání aktovek v pondělí 31. srpna, mše svatá pro rodiče s dětmi bude až další pátek 11. září v 18.oo hodin.

Připravuje se KURZ PRO PASTORAČNÍ POMOCNÍKY v děkanátu Uherské Hradiště. Seznámit se s obsahem kurzu můžete na vývěsce v kostele. Přihlášky odevzdejte u svého faráře do 10. září 2020.

Při mši svaté v neděli je třeba mít zakrytá ústa a nos rouškou !!!