Farní hra v Ostrožské Lhotě 2020/2021

Milí farníci,

vzhledem k současné situaci s COVID-19 byla letošní hra do odvolání pozastavena. Bude opět spuštěna, až pominou nutná vládní opatření zejména v souvislosti se slavením mší svatých a setkáváním se ve společenstvích.

Za prozatímní vítěze za jednotlivá liturgická období vyhlašujeme:

mezidobí – Liduška a Maruška Hanákovy (14 zelených drahokamů, shodně);

advent – Jiří Hanák (14 červených drahokamů).

Vítězové byli oceněni věcnými cenami, všem zúčastněným děkujeme za podporu a těšíme se na pokračování – snad již brzy.

Velký dík za organizaci patří katechetce Hance Machové!

Nedělní otázka:

11.10.2020 neděleÚkol č. 5Přečtěte si ještě jednou příběh z dnešního evangelia. Co měli udělat pozvaní na svatbu? (odpověď - 2 jednoduché věci)

Podepsanou správnou odpověď na otázku č. 5 odevzdejte do pátku 16.10.2020 do krabičky v kostele, na e-mail: privrelova.hana@gmal.com, nebo do schránky domu č.p. 385. Odměna Vás nemine!

04.10.2020 neděleÚkol č. 4Vinaři v podobenství se zachovali špatně. Co měli udělat? Co byste udělali na jejich místě?
27.9.2020 neděleÚkol č. 3Co měli bratři z evangelijního podobenství za úkol?
13.9.2020 neděleÚkol č. 2Najdi a vysvětli, co je to HŘIVNA.
6.9.2020 neděleÚkol č. 1Najdi a vysvětli, kdo to byl CELNÍK.

Každé dítě z naší farnosti má možnost zapojit se do této celoroční aktivity.

Jak začít? Musí se přihlásit u H. Machové a ozdobit si svou sklenici (můžete si přinést vlastní, na objemu nezalezi). O tu se bude v průběhu roku samo nebo ve spolupráci s rodiči starat.

Jak se účastnit? Sklenice symbolizuje naši připravenost a touhu po tom, aby nás Bůh naplnil dobrými věcmi. Sami ale musíme chtít a něco pro to udělat. Dítě bude získávat „drahokamy“ za aktivitu ve farnosti:

• za účast na mši svaté (ve všední den, na dětské v pátek i v neděli),

• za účast na ministrantské schůzce nebo nacvičování scholičky,

• v adventu za účast na rorátech, v postní době za účast na křížové cestě,

• za účast na hodině náboženství,

• za 3 správně zodpovězené otázky pana faráře na dětské mši v pátek,

• za napsanou správnou odpověď na otázku z nedělního evangelia,

• za kompletní plakátek z obrázků získávaných při nedělních mších svatých (+ nezapomeňme na povinnou účast na mši svaté 25.12. a 1.1. – i tyto dny mají své kartičky),

• za pomoc ve farnosti (brigáda, organizace farní kavárny atp.).

Tato celoroční aktivita bude průběžně vyhodnocována, a to na konci každého liturgického období (mezidobí, advent, doba vánoční…). Zvítězí vždy účastník, který získá největší počet drahokamů v daném období. Získá hodnotnou cenu. Kompletně vyhodnocena bude na konci školního roku, kdy vítěz obdrží velkou cenu.

Hodnoceny budou průběžně také kompletní plakátky z obrázků získaných v neděli. Všichni, kterým se podaří nalepit kompletní plakátek, získají drahokam, a vylosovaný účastník dokonce sladkou odměnu. Odevzdat je potřeba hned po dolepení do krabice v předsíni kostela. Plakátek musí být podepsaný.

Co může pomoci zvítězit? Určitě poslouchat dobře nedělní evangelium. Na konci nedělní mše svaté otec položí dětem otázku, na kterou budou mít za úkol zjistit odpověď. Odpověď vloží před páteční dětskou mší do krabice u vstupu kostela. Každá správná odpověď bude ohodnocena drahokamem a vylosovaný badatel opět získá sladkou odměnu. Na otázky týkající se nedělního evangelia se bude navíc otec ptát při dětské páteční mši svaté.