Oznamy pro farnost 6.9.2020

23.neděle v mezidobí

Tuto neděli 6. září po mši svaté jste všichni opět zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.

V příštím školním roce budou probíhat v pátek při večerní bohoslužbě mše svaté pro rodiče s dětmi.

Děti každý týden dostanou v neděli jednu kartičku vztahující se k nedělnímu evangeliu. Na druhé straně kartičky je část obrázku. Obrázek vznikne vlepením devíti po sobě jdoucích kartiček na plakát, který si mohou děti u mne vyzvednout.

Připravuje se KURZ PRO PASTORAČNÍ POMOCNÍKY v děkanátu Uherské Hradiště. Seznámit se s obsahem kurzu můžete na vývěsce v kostele. Přihlášky odevzdejte u svého faráře do 10. září 2020.

Příští neděli 13. září se koná sbírka na opravy našeho kostela a fary.

Chtěl bych poděkovat ochotným dobrovolníkům, kteří v sobotu věnovali svůj volný čas přípravě schodiště do budovy fary a úpravě zeleně farního dvora.

V sobotu 19. září 2020 v 11.oo hodin budou v našem kostele sezdáni snoubenci František Fráňa a Zuzana Kapustová.

Při mši svaté v neděli je třeba mít zakrytá ústa a nos rouškou !!!