Oznamy pro farnost 13.9.2020

24.neděle v mezidobí

Vyučování náboženství:

Ing. JARMILA Bezděková

PÁTEK

  Ve 12.00 - 12.45 1. + 2. TŘÍDA

Ve 13.00 - 13.45 3. TŘÍDA

Ve 14.00 - 14.45 4. TŘÍDA

  Mgr.HANA Machová

STŘEDA V 13.45 – 14.3o   6. – 9. TŘÍDA

Kdy se začne vyučovat ještě není známo. Zavčas ohlásíme.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Ve školním roce budou probíhat v pátek při večerní bohoslužbě mše svaté pro rodiče s dětmi. Děti každý týden dostanou v neděli jednu kartičku vztahující se k nedělnímu evangeliu. Na druhé straně kartičky je část obrázku. Obrázek vznikne vlepením devíti po sobě jdoucích kartiček na plakát, který si mohou děti u mne vyzvednout.

Tuto neděli 13. září se koná sbírka na opravy našeho kostela a fary.

Chtěl bych poděkovat ochotným dobrovolníkům, kteří v sobotu opět věnovali svůj volný čas přípravě schodiště do budovy fary.

V sobotu 19. září 2020 v 11.oo hodin budou v našem kostele sezdáni snoubenci František Fráňa a Zuzana Kapustová.

Při každé bohoslužbě uvnitř kostela je třeba nyní mít zakrytá ústa a nos rouškou !!!

Po dobu mé nepřítomnosti se můžete obracet na P.Antonína Bachana z Hluku tel: 608 714 143 Nebo farní úřad Hluk: P.Josef Janek tel: 731 402 030