Oznamy pro farnost 20.9.2020

25.neděle v mezidobí

Vyučování náboženství na základní škole začíná tento týden.

Příští neděli 27.září se koná sbírka na Svatou zemi.

Při každé bohoslužbě uvnitř kostela je třeba nyní mít zakrytá ústa a nos rouškou!!!

Po dobu mé nepřítomnosti se můžete obracet na P.Antonína Bachana z Hluku tel: 608 714 143 nebo farní úřad Hluk: P.Josef Janek tel: 731 402 030