Oznamy pro farnost 27.9.2020

26.neděle v mezidobí

Při sbírce na opravy kostela a fary minulou neděli se vybralo 18 084 korun. Marie a Ludmily darovaly 8 400 korun. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Vzhledem k současné situaci schválil papež František přesunutí sbírky na Svatou zemi (Boží hrob) na neděli 13. 9. 2020, (původně byla plánována na Velký pátek 10. 4.). Pokud se k Vám tato informace nedostala, oznamte ji tuto neděli – dává nám pokyn arcibiskupství. Dnes se tedy koná sbírka na Svatou zemi a Boží hrob.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii nebo u mne.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodičům s dětmi.

Pokyny k epidemiologické situaci:

Při každé bohoslužbě uvnitř kostela je třeba nyní mít zakrytá ústa a nos rouškou a dodržet rozestupy!!!

Také si při pozdravení pokoje ani při pohřbu nepodáváme ruce.

Při vstupu do kostela si máme ruce desinfikovat.

Podle účinného opatření neplatí pro bohoslužby žádná omezení počtu účastníků, a to bez ohledu na to, zda se konají ve vnitřních nebo ve venkovních prostorech. Na bohoslužby ovšem dopadá omezení spočívající v povinnosti dvoumetrových rozestupů mezi účastníky zdržujícími se mimo určené místo k sezení; to neplatí v případě členů domácnosti. Sedící účastníci bohoslužeb rozestupy zachovávat nemusí. Uvedený požadavek zachování rozestupů se týká bohoslužeb, jichž se účastní více než 10 osob (ve vnitřních prostorech), nebo 50 osob (v případě venkovních prostorech).