Pořad bohoslužeb v listopadu 2020

  1.11.2020 neděle Slavnost VŠECH SVATÝCH mše sv. nebude
2.11.2020 pondělíVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ mše sv. nebude
3.11.2020 úterý Připomínka sv. Martina de Porres, řeholníka   mše sv. nebude
  4.11.2020 středaPamátka sv. Karla Boromejského, biskupa mše sv. nebude
5.11.2020 čtvrtek   mše sv. nebude
6.11.2020 pátek   mše sv. nebude
7.11.2020 sobota   mše sv. nebude
8.11.2020 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ mše sv. nebude
  9.11.2020 pondělí Svátek Posvěcení lateránské baziliky15.00 h Pohřeb zemřelé Marie Zalubilové
  10.11.2020 úterý Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve   mše sv. nebude
  11.11.2020 středa Památka sv. Martina Tourského, biskupa mše sv. nebude
12.11.2020 čtvrtek Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka mše sv. nebude
  13.11.2020 pátek Památka sv. Anežky České, panny mše sv. nebude
14.11.2020 sobota   mše sv. nebude
15.11.2020 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Za farníky
16.11.2020 pondělí Připomínka sv. Markéty Skotské a připomínka sv. Gertrudy, panny mše sv. nebude
  17.11.2020 úterý Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice   mše sv. nebude
18.11.2020 středa Připomínka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 18.00 h Na úmysl dárce
19.11.2020 čtvrtek   18.00 h Na úmysl dárce
20.11.2020 pátek   18.00 h Za zemřelého Ivo Vojtíka
  21.11.2020 sobotaPamátka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  22.11.2020 neděle Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 9.00 h Za farníky
23.11.2020 pondělí Připomínka sv. Klementa I., papeže a mučedníka a připomínka sv. Kolumbána, opata 18.00 h Za zemřelou Marii Páčovu, manžela a živou i zemřelou rodinu Páčovu a Budařovu
24.11.2020 úterý Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků   mše sv. nebude
25.11.2020 středaPřipomínka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelého Jaroslava Bartoše, otce, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
26.11.2020 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
27.11.2020 pátek   18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, zemřelého manžela, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
28.11.2020 sobota   18.00 h Za zemřelého manžela, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
29.11.2020 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 h Za farníky
30.11.2020 pondělí Svátek sv. Ondřeje, apoštola 6.30 h Za zemřelého Františka Radocha, dvoje zemřelé rodiče a ochranu Panny Marie