Pořad bohoslužeb v prosinci 2020

1.12.2020 úterý  Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka   mše sv. nebude
2.12.2020 středa   6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  3.12.2020 čtvrtek Památka sv. Františka Xaverského  18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
4.12.2020 pátek Připomínka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve  18.00 h Za zemřelou rodinu Pavelkovu a Ratajskou a duše v očistci
5.12.2020 sobota   18.00 h Za rodiče Hyrákovy a celou živou i zemřelou rodinu
6.12.2020 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 h Za farníky
  7.12.2020 pondělí Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve  6.30 h Za zemřelé rodiče Žajdlíkovu, zetě a za živou i zemřelou rodinu
  8.12.2020 úterý  Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 18.00 h  Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
9.12.2020 středa Připomínka sv. Didaka Cuauhtlatoatzina 6.30 h Za zemřelou matku a živou i zemřelou rodinu
10.12.2020 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
11.12.2020 pátek  Připomínka sv. Damasa I., papeže Adorační den farnosti 18.00 h Za Jana Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu
12.12.2020 sobota Připomínka Panny Marie Guadalupské  18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za 85 let života, za ocharnu Panny Marie, dar zdraví a živou i zemřelou rodinu
13.12.2020 neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
  14.12.2020 pondělí  Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.12.2020 úterý     mše sv. nebude
16.12.2020 středa   6.30 h Za zemřelou Marii Kolkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
17.12.2020 čtvrtek   Výroční den narození papeže Františka 18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Dominikovu
18.12.2020 pátek   18.00 h Za zemřelou Janu Skřenkovu, prarodiče a duše v očistci
19.12.2020 sobota   18.00 h Na úmysl dárce
20.12.2020 neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
21.12.2020 pondělí Připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve  6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.12.2020 úterý   14.00 h   Pohřeb zemřelé Milady Křivákové
23.12.2020 středa   6.30 h Za zemřelou Boženu a Františka Lopatovy a živou i zemřelou rodinu
24.12.2020 čtvrtek Doba vánoční  14.00 h Za děti, mládež a rodiny z farnosti
24.12.2020 čtvrtek 22.00 h Za dobrodince
  25.12.2020 pátek  Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 9.00 h Za farníky
10.00 h Za farníky
26.12.2020 sobota  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 9.00 h Za mládence
  27.12.2020 neděleSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa9.00 h Za farníky
28.12.2020 pondělí Svátek sv. Mláďátek, mučedníků   14.00 h Pohřeb zemřelé Marie Zámečníkové
  29.12.2020 úterý  Připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
  30.12.2020 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  31.12.2020 čtvrtek  Připomínka sv. Silvestra I., papeže 17.00 h Na poděkování za dary uplynulého roku