Novinky na webu Centra pro rodinný život - únor a březen 2012

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravuje Centrum pro rodinný život, nebo také ohlédnutí za těmi, které již proběhly, najdete na jejich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

Setkání žen v obtížných životních situacích


Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 7. 2. od 16:00 hod. s MUDr. Jitkou Krausovou na téma: Potřeby a úkoly člověka během jeho vývoje I.. Další setkání se uskuteční 6. března, na kterém bude MUDr. Krausová v tématu dále pokračovat.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3, reznickm@arcibol.cz

Příprava snoubenců na manželství


Tato příprava je určena párům, kteří se rozhodli uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích důležitost odpuštění i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, které samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Zimní příprava bude zahájena společně stráveným víkendem 10.-12. února 2012 (účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy). Další setkání budou v pátek 24. 2., 9. 3., 23. 3 v podvečerních hodinách od 17.00 do 19.30 a v sobotu 31. 3. (od 9:00 do 14:00 hod.) na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál Kurie arcibiskupství ve 2.patrě).
Jarní příprava začne víkendem 13.–15. dubna 2012.
Bližší informace a přihlášky: Marcela Kořenková, 587 405 250, korenkova@arcibol.cz

Přirozené plánování rodičovství


Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme pro manžele, snoubence a další zájemce kurz symptotermální metody, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První setkání je bezplatné a hodí se i pro širší veřejnost. Bude se konat ve čtvrtek 16. února 2012 od 18 hod. na Kurii arcibiskupství. Další jsou naplánovány na 8.3., 29.3. a 19.4. 2012. Cena za celý kurz a pár činí 300,- Kč, plus 205,- Kč za potřebné učební materiály.
Pro bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, vecerova@arcibol.cz

Lyžařský den tátů s dětmi


V sobotu 25. února organizujeme lyžování pro tatínky s dětmi v lyžařském areálu Kladky na Konicku. Výuka pro začátečníky bude zajištěna lyžařskou instruktorkou - příspěvek činí 50,- Kč. K dispozici bude dětský lyžařský vlek pro nejmenší a velký vlek pro zkušenější. V případě nedostatku sněhu zamíříme do jiného střediska.
Bližší informace a přihlášky: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz; nebo je najdete na našich webových stránkách.

Víkend pro seniory na Velehradě


Víkend se koná 23. - 25. března 2012. Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na našich webových stránkách.
Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Světové setkání rodin v Miláně


Papež Benedikt XVI. zve Vaše rodiny k účasti na VII. světovém setkání rodin, které se uskuteční od 30. 5. do 3. 6. 2012 v italském Miláně. Tématem setkání je „Rodina – práce a slavení“. Centrum pro rodinný život v Olomouci a Národní centrum pro rodinu v Brně zajišťují ve spolupráci s Cestovní kanceláří MIKLAS TOUR společnou dopravu na místo (s prohlídkou města Padovy) a zpět spolu s ubytováním v Miláně. Setkání začíná kongresem, ale z ČR se bude společně vyjíždět až v pátek 1. června. Na programu budou přednášky a setkání se svatým otcem (v sobotu na „Slavnosti svědectví“ a v neděli společným slavením mše sv.).
Aktuální informace sledujte na našich webových stránkách nebo na www.rodiny.cz. Tam si také můžete přečíst přípravné katecheze k setkání a stáhnout další materiály.