Oznamy pro farnost 1.11.2020

Slavnost VŠECH SVATÝCH

Na internetu a na farních stránkách najdete přehled bohoslužeb vysílaných v televizním přenosu nebo přes internet.

V současné době nouzového stavu je povolena v kostele na bohoslužbách účast pouze celebranta a jednoho přisluhujícího.

Na svatbách a pohřbech počet účastníků do 10 osob.

Tato omezení zahrnují také slavnost Všech svatých a památku zemřelých.

Na hřbitov je povolen vstup, ale je nutno se řídit vládním nařízením o rouškách a počtu účastníků. Žádné pobožnosti se nekonají.

Všechny domluvené mše svaté se prozatím ruší. Náhradní termín mše svaté si můžete přijít domluvit po zrušení nouzového stavu.