Oznamy pro farnost 17.11.2020

Na základě usnesení Vlády ČR ze 16. listopadu 2020 je povoleno, aby se s platností od 18. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 15 osob.

Toto nařízení vlády (plný text zde) začne platit 18. listopadu v 00.00 hodin, končí 20. listopadu 2020 ve 23.59 a odpovídá opatřením podle rizikového skóre 5 protiepidemického systému PES.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb, svateb, pohřbů jsou v bodu II. 11.:

… II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

11. účasti na svatbě, pohřbu a bohoslužbě, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova…

Na základě výše citovaného usnesení vlády ze 16.listopadu obnovujeme pořad bohoslužeb v obvyklém režimu, ale zatím jen do 15 osob.

P.Miroslav Reif