Oznamy pro farnost 22.11.2020

34.neděle v mezidobí

Zatím platí opatření ministerstva zdravotnictví o nouzovém stavu.

Na internetu a na farních stránkách najdete přehled bohoslužeb vysílaných v televizním přenosu nebo přes internet, jak to doporučuje Česká biskupská konference, protože do ukončení nouzového stavu platí omezení účastníků tuto neděli ještě do 15 osob a od pondělí 23. listopadu 2020 do 20 osob.

Totéž platí i na svatbách a pohřbech.

Můžete si přijít také zapsat mše svaté.

Tuto neděli na Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE se ve farních kostelích koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu