Oznamy pro farnost 29.11.2020

1.neděle adventní

Tuto sobotu po mši svaté si přineste adventní věnce na posvěcení. Děkuji všem, kteří přispějí zakoupením adventního věnce na potřeby kostela.

Pokud jste žehnání adventních věnců v sobotu snad propásli, můžete si ho přinést tuto neděli do kostela přede mší svatou.

Od Rytířů Neposkvrněné Panny Marie bylo darováno na potřeby kostela 8 000,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V současné době je zatím na bohoslužbách, svatbách a pohřbech povolen počet účastníků pouze do 20 osob.

Můžete si už také chodit zapisovat mše svaté na další rok.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek budu navštěvovat nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit u mne.

Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lampičky. Po mši svaté kvůli epidemiologickým opatřením nebude letos snídaně v Pastoračním domě.