Oznamy pro farnost 05.11.2020

2.neděle adventní

V pátek 11.prosince připadá na naši farnost celodenní adorace.

Program celodenní adorace:

9:00 VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI

17:45 ZÁVĚREČNÁ SPOLEČNÁ MODLITBA S POŽEHNÁNÍM

Po celý čas prostor pro osobní modlitbu.

Můžete se zapisovat do seznamu na páteční adoraci na bočním oltáři.

Děkuji všem, kteří vyráběli věnce a těm, kdo přispěli jeho zakoupením na potřeby kostela. Touto formou se vybralo 5 245,- korun.

Od Rytířů Neposkvrněné Panny Marie bylo darováno na potřeby kostela 8 000,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V současné době až do 12. prosince 2020 říká o účasti na boslužbách vládní nařízení toto:

"shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”.

Rozdělte si také svoji účast mezi sobotu a neděli.

Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají ráno v 6.3o hodin. Děti ať si přinesou lampičky. Po mši svaté kvůli epidemiologickým opatřením se nekoná letos snídaně v Pastoračním domě.