Oznamy pro farnost 13.12.2020

3.neděle adventní

Rozdělte si svoji účast na mši svaté mezi sobotu a neděli tak, abychom nepřekračovali limity stanovené vládním nařízením.

Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají ráno v 6.3o hodin.

Děti ať si přinesou lampičky.

Po mši svaté se letos nekoná snídaně v Pastoračním domě.

Zpověď je možno si vykonat každý den hodinu přede mší svatou.

Také v Uherském Hradišti ve všední dny ráno od 8.oo do 10.oo hodin.