Celostátní setkání mládeže a den rodin - tedy 2v1

Celostátní setkání mládeže a den rodin - tedy 2v1

V srpnu budou moci mladí z celé naší republiky sklízet ovoce Ducha Svatého!

Mottem 5. Celostátní setkání mládeže je totiž následující citát:

„Ovocem Ducha je láska,
radost, pokoj…“ (Gal 5,22)

Všichni mladí jsou tentokrát zváni do Žďáru nad Sázavou.

Každý tak má jedinečnou možnost, zažít ve dnech od 14. do 19. srpna 2012 krásné a neopakovatelné společenství se svými vrstevníky z mnoha koutů našeho státu.
Zakusit Církev mladou, krásnou, jásající, učící, naslouchající, čekající, modlící, otevřenou, …

Na co se už teď mohou těšit?

Na koncerty a kulturní vystoupení, sportovní program, poznávací výlety, společné přednášky, brigády pro město a různé druhy modlitby. Každý den bude samozřejmě obsahovat i mši svatou, katecheze biskupů nebo osobní svědectví. Pestrý program bude koncipován jak pro mladší, tak i pro vysokoškoláky a mladé pracující.

Pro koho je pozvání určeno?

Pro mladé lidi od 14 let a více.

Cena?

1100,- Kč (účastnický poplatek s ubytováním a stravou)

Sleva při zaplacení do konce května:
950,-Kč (účastnický poplatek s ubytováním a stravou)

Ceny jsou dotované, protože skutečné náklady na účastníka jsou vyšší.

Bližší informace, podrobnější program a přihlášku je možné najít na stránkách setkání, které jsou neustále aktualizovány. zde

Bonus pro rodiny!

V sobotu se dokonce uskuteční DEN RODIN, během kterého budou přednášky zaměřené na rodinu, budou pro mladé i pro rodiče. Zajištěný bude i program pro děti podle věku a večer závěrečná slavnostní modlitební vigilie.

Mnozí rodiče si tak budou moci zavzpomínat na roky, kdy se i oni účastnili podobných setkání.

Aby mladí dary Ducha Svatého skutečně sklidili a skrze ně plody tohoto setkání zakusili i jejich farnosti, je potřeba už teď se za celé setkání modlit. Tohoto úkolu se může zhostit úplně každý, bez rozdílu věku.

Modlitba za setkání:
Pane Ježíši Kriste,
prosíme tě za mladé lidi celého světa:
chraň je před hříchem
a daruj jim vytrvalost ve zkouškách.
Kéž poznají své životní povolání
a mají odvahu se pro ně velkoryse rozhodnout.

Zvláště tě prosíme,
požehnej všem, kteří se sejdou ve Žďáru nad Sázavou,
aby přijali dary Ducha Svatého: lásku, radost a pokoj,
a aby se tak stali věrohodnými svědky tvé lásky
všude, kam je posíláš.

Prosíme o to na přímluvu tvé i naší maminky Marie:

Zdrávas, Maria …