Pořad bohoslužeb v lednu 2021

  1.1.2021 pátek Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 h Za dívky z farnosti
  2.1.2021 sobota Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18.00 h Za zemřelého Františka Hájka, manželku, zemřelou rodinu a dar víry pro živou rodinu
  3.1.2021 neděle 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ9.00 h Za farníky
  4.1.2021 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  5.1.2021 úterý     mše sv. nebude
  6.1.2021 středaSlavnost ZJEVENÍ PÁNĚ18.00 h Na úmysl dárce
  7.1.2021 čtvrtek Připomínka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze18.00 h Na úmysl dárce
  8.1.2021 pátek   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého pro celou rodinu
  9.1.2021 sobota   18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za dožití 90 let a 70 let života, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou rodinu
  10.1.2021 neděleSVÁTEK KŘTU PÁNĚ9.00 h Za farníky
  11.1.2021 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  12.1.2021 úterý     mše sv. nebude
  13.1.2021 středaPřipomínka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Františka Miklíčkovy, zetě, dar zdraví a Boží ochranu
  14.1.2021 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Pavla Valčuhu a rodinu Kotačkovu a Vaňkovu
  15.1.2021 pátek   18.00 h Za Josefa Matuštíka, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  16.1.2021 sobota   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  17.1.2021 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  18.1.2021 pondělí Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku, zemřelé rodiče, živou rodinu a duše v očistci
  19.1.2021 úterý     mše sv. nebude
  20.1.2021 středa Připomínka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a připomínka sv. Šebestiána, mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  21.1.2021 čtvrtek Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice18.00 h Za zemřelého Karla Waibroda a duše v očistci
  22.1.2021 pátek Připomínka sv. Vincence, jáhna a mučedníka 18.00 h Za zemřelé rodiče Kostrůnkovy, zetě, ochranu Panny Marie a dar zdraví
  23.1.2021 sobota   18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní, zemřelého manžela, zemřelé dvoje rodiče, dar zdraví a Boží ochranu
  24.1.2021 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  25.1.2021 pondělíSvátek Obrácení sv. Pavla, apoštola18.00 h Za živou i zemřelou rodinu Hájkovu, Křápkovu a dar zdraví
  26.1.2021 úterý Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů   mše sv. nebude
  27.1.2021 středaPřipomínka sv. Anděly Mericiové, panny18.00 h Na poděkování
  28.1.2021 čtvrtek Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Františka a Boženu Lopatovy, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  29.1.2021 pátek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  30.1.2021 sobota   18.00 h Na úmysl dárce
  31.1.2021 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky