Pořad bohoslužeb v únoru 2021

  1.2.2021 pondělí   18.00 h Za zemřelého Gustava Vallo, rodiče a duše v očistci
  2.2.2021 úterý SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 18.00 hNa úmysl dárce
  3.2.2021 středaPřipomínka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a připomínka sv. Ansgara, biskupa 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  4.2.2021 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Antonína a Ludmilu Lagovy, celou rodinu a duše v očistci
  5.2.2021 pátek Památka sv. Agáty, panny a mučednice18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní, zemřelého manžela, zemřelé dvoje rodiče, dar zdraví a Boží ochranu
  6.2.2021 sobota Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků18.00 h Za zemřelé rodiče Kaňovy a Bočkovy a živou i zemřelou rodinu
  7.2.2021 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  8.2.2021 pondělí Připomínka sv. Jeronýma Emilianiho a připomínka sv. Josefiny Bakhity, panny18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  9.2.2021 úterý     mše sv. nebude
  10.2.2021 středa Památka sv. Scholastiky, panny 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  11.2.2021 čtvrtek Připomínka Panny Marie Lurdské18.00 h Na úmysl dárce
  12.2.2021 pátek   18.00 h Na úmysl dárce
  13.2.2021 sobota   18.00 h Za zemřelou Alexandru Bezděkovu, manžela, syna, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
  14.2.2021 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
  15.2.2021 pondělí   18.00 h Za dar zdraví a Boží ochranu
  16.2.2021 úterý     mše sv. nebude
  17.2.2021 středa POPELEČNÍ STŘEDA 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  18.2.2021 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého otce a živou i zemřelou rodinu
  19.2.2021 pátek   18.00 h Za zemřelého Josefa a Annu Bartošovy, dceru Ludmilu, syna Josefa a živou rodinu
  20.2.2021 sobota   18.00 h Za zemřelého Františka Ludvíka, dvoje zemřelé rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
  21.2.2021 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
  22.2.2021 pondělí Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  23.2.2021 úterý Připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka   mše sv. nebude
  24.2.2021 středa   18.00 h Za dar zdraví, ochranu Boží a požehnání
  25.2.2021 čtvrtek   18.00 h Za zemřelé rodiče , sestru Annu, neteř Evičku a živou rodinu
  26.2.2021 pátek   18.00 h Za zemřelého Jana Kotačku, manželku, děti, vnučku a dar zdraví pro celou rodinu
  27.2.2021 sobota   14.00 h Pohřeb zemřelého Stanislava Pavlase
18.00 h Na úmysl dárce
  28.2.2021 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta