Oznamy pro farnost 27.12.2020

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje

… 11. účast na svatbě, …  a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob

III. nařizuje

2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, … a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je  možné, 

b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné  místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než  odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou  osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech,  dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky  sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,  nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází  k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních  účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének …

Tuto sobotu 26.prosince od 13.3o do 16.3o hodin bude otevřen kostel pro ty, kteří se chtějí přijít poklonit narozenému Ježíškovi k jesličkám.