Příležitost přistoupit ke sv. přijímání

Farníci, kteří se vzhledem k současné situaci a vládním opatřením nemohou osobně zúčastnit mše svaté, ale přijali svátost smíření, sledují některý z přenosů bohoslužeb doma a rádi by k přijetí Krista v eucharistii přistoupili, mají možnost tak učinit v našem kostele následovně:

ve čtvrtek 31. 12. 2020 po mši svaté (cca do 18.15 hodin),

v pátek 1. 1. 2021 po mši svaté (cca do 10.15 hodin),

v neděli 3.1.2021 po mši svaté (cca do 10.15 hodin).

Svaté přijímání bude podávat akolyta naší farnosti Václav Hájek.