Oznamy pro farnost 03.01.2021

2.neděle po Narození Páně

Ve středu se o slavnosti Zjevení Páně při mši svaté koná žehnání vody, křídy a kadidla.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii nebo u mne.

Farníci, kteří se vzhledem k současné situaci a vládním opatřením nemohou osobně zúčastnit mše svaté, ale přijali svátost smíření, sledují některý z přenosů bohoslužeb doma a rádi by k přijetí Krista v eucharistii přistoupili, mají možnost tak učinit v našem kostele v neděli 3.1. po mši svaté (cca do 10.15 hodin).

Svaté přijímání bude podávat akolyta naší farnosti Václav Hájek. 

  

Co se týká letošní Tříkrálové sbírky, vydala Rada Charity Arcidiéze olomoucké toto prohlášení:

Ředitelům Charit Arcidiecéze olomoucké, koordinátorům Tříkrálové sbírky.

Na základě shody Rady Charity ČR (ze dne 5. října 2020), kterým přijala pravidla pro koledování v roce 2021, vydávám s okamžitou platností metodický pokyn ke zrušení klasické formy koledování v rámci Tříkrálové sbírky 2021 v celé Arcidiecézi olomoucké, kde je tato sbírka organizována Charitami. Vážení ředitelé, koordinátoři, vedoucí skupinek a milí koledníci. Vzhledem k současné zhoršující se epidemiologické situaci ani nemohu jinak, přestože bych si to velmi přál. Je mi to velmi líto, protože vím, kolik jste tomu věnovali času a úsilí, ale nemůžeme riskovat životy a zdraví lidí, jak koledníků, tak občanů. Vyčkával jsem do poslední chvíle, ale prognóza je špatná, v době koledování bude současná vlna Covid – 19 pravděpodobně kulminovat. Věřím a doufám, že příští rok tento problém nebudeme muset řešit, ale musíme být všichni odpovědní. Věřím, že nám veřejnost zachová přízeň i tak. Všechno je letos jiné, jiná bude tedy i Tříkrálová sbírka.

To ale neznamená, že nemůžeme dělat vůbec nic. Máte možnost obejít terén, dát lidem do schránek vánoční přání s prosbou o podporu netradičními formami, můžete napsat na dveře požehnání, jde toho i tak vymyslet spousta, ale koledovat dům od domu za současné situace by znamenalo ohrožení Tříkrálovky v dalších letech. Děkuji Vám všem za pochopení a děkuji za všechno, co jste doposud pro tuto největší akci v republice udělali. Nic není zbytečné a možná budeme i překvapení, že si nás lidé najdou sami. My jim k tomu můžeme trochu pomoci.

S úctou a přáním Božího požehnání a pevného zdraví

Václav Keprt

ředitel Arcidiecézní charity Olomouc