Týden modliteb za jednotu křesťanů 18.-25. 1.

Týden modliteb za jednotu křesťanů 18.-25. 1.

Týden modliteb za jednotu křesťanů spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Týden modliteb letos proběhne od 18. do 25. ledna 2021 a jeho mottem je verš: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. Jan 15, 5-9).

Více informací a návhr k modlitbám zde

Bože všech národů, nauč nás,
jak jít vstříc svým bratřím a sestrám z jiných církví.
Dej, ať jsme toho schopni s otevřeným srdcem,
abychom se dokázali učit od všech církví a kultur.
Prameni a zdroji vší jednoty,
daruj nám jednotu, kterou si pro nás Kristus přeje.
Amen.