Rok svatého Josefa

Rok svatého Josefa

Papež František vyhlásil koncem minulého roku Rok svatého Josefa. Učinil tak u příležitosti 150. výročí dne, kdy byl svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve.

• Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa zde

• Apoštolský list věnovaný sv. Josefu zde

• Novéna ke sv. Josefu např. zde

• Plnomocné odpustky zde

Svatý Josef
Jeden z nejmilejších svátků.
Sv. Josef je nevtíravý, tichý, vlídný, z celého jeho zjevu vyzařuje skromnost. Nevíme, které ctnosti na něm obdivovat, jsou v takové milé harmonii, nic nápadného, jako všechny barvy se slévají v bílé, milé světlo. Správný muž. To je světlo, které by bylo třeba rozložit spektrem: spravedlnost je souhrn ctností.

Spravedlivý jako palma pokvete. Strom dobře vkořeněný v domě Páně. Na jeho větev usedla si holubice čistá s požehnaným plodem života svého. Do stínu tohoto stromu, který chrání.
Snoubenec nejsvětější Rodičky. Je to mocný světec. Pod jeho ochranou lze doufat proti vší naději. On je zde jako pomocník v nejtěžších situacích. Je milý bohu i lidem. Bohu proto, že je věrný, lidem proto, že je skromný a mlčenlivý.
Neboť lidé, i když rádi a mnoho mluví, mají zvláštní důvěru k mlčenlivým.

Svatí z pohledu P. Šuránka 1. díl/ k tisku připravil A. Kotek