Nabídka finanční pomoci rodinám s dětmi

Nabídka finanční pomoci rodinám s dětmi

Chvála Kristu,

nabízíme finanční pomoc rodinám s dětmi ve Vašich farnostech, které se ocitly v nouzi. Nadační fond Credo poskytuje ohroženým rodinám finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporujeme především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale i matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život.

Prosíme, pokud víte o takovýchto rodinách ve Vašem okolí, neváhejte je na nás odkázat. Pokud je to možné, vyvěste plakátek o programu, který zasílám v příloze, na Vaše webové stránky, případně informujte rodiny v nedělních ohláškách, ať se tato informace dostane k co největšímu počtu potřebných. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Veškeré podmínky jsou na našich stránkách www.navzdory.credonf.cz. Podpora je určena rodinám ve Zlínském kraji. Nedílnou součástí žádosti je doporučení garanta, což může být i kněz, který situaci v rodině zná.

Příspěvky mohou rodiny využít např. k zakoupení základních potravin, hygienických prostředků a léků, základního oblečení a obuvi pro děti, na úhradu nákladů spojených s bydlením, nebo na specifické pomůcky a služby dětem se zdravotním postižením.

Děkuji moc za spolupráci a přeji požehnané dny.

S pozdravem

Michaela Straková

koordinátorka programu NAVZDORY

nadační fond Credo

navzdory.credonf.cz