TŘÍKRÁLOVÉ (NE)KOLEDOVÁNÍ 2021

TŘÍKRÁLOVÉ (NE)KOLEDOVÁNÍ 2021

Ve Lhotě se už „dokoledovalo.“
Do online kasičky je možné přispívat až do 30. dubna 2021 a taky jde využít DMS.

Charitní Tříkrálová sbírka je od počátku své historie postavena na principu koledování. S tím podstatným úmyslem, že všichni, tím nejmenším koledníčkem počínaje a hlavními koordinátory konče, dělají všechno zcela nezištně – pro ty potřebnější z nás, kterým není dopřáno tolik zdraví a štěstí jako většině dárců. Všem kdo otevřeli dveře, srdce a peněženku se dostávalo upřímného vinšování štěstí, zdraví a dlouhých let od všech králů i jejich družin, kteří „přišli z daleka“. Od těch, kteří vyrazili často do sněhu, mrazu a nepohody nejenom proto, aby z dárců „něco vyrazili“, ale aby vytvářeli sounáležitost s potřebnými, ukazovali dětem, že pomáhat je normální a správné i jak povznášející je být milosrdným.

Zdá se, že letos je všechno jinak? Je to jen zdání. Bezpochyby nákaza přináší mnohá donedávna nepředstavitelná omezení, ale život jde bohudíky dál. Jen je třeba přizpůsobit formu. Více komunikace se přesunulo do virtuálního prostoru …a odtud zaznívá i ono dětsky upřímné „My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám…“ I letošní zkušenost se sbírkou ukazuje, jak silně je dobro zakořeněno v lidských srdcích, kolik dokáže překonávat překážek. Chce to pravda někdy trochu nápaditosti. Tak byly letos více než v jiných letech využívány dárcovské DMS přes mobilní telefony i příspěvky přímo na účet Oblastní Charity v Uherském Hradišti. Díky všem, kdo takto přispěli.

Ve Lhotě jsme se po posouzení několika návrhů jak sbírku u nás uspořádat dohodli, že bude lepší než jednorázové „pouliční sbírání“ umožnit přispívat po dobu dvou týdnů na místech, která ochrannými omezeními nebyla znepřístupněna. Proto velice děkuji za vstřícnost paní účetní Lidce i paní matrikářce Hance z Obecního úřadu, všem prodavačkám z prodejen Enapo i Jednota, stejně jako majitelům Budařovým a personálu cukrárny a zvláště všem, kteří kolem tradičních pokladniček neprošli nevšímavě. Kolik jsme my lhoťané přispěli celkově, nikdo zjišťovat nebude, ani to není důležité. Podstatné je že se opět našla cesta i ochota pomáhat.

Víme však, že přímo v pokladničkách se nastřádalo krásných a užitečných 31 318,- Kč. Symbolické je i to, že čtyřicet pět procent této částky bylo z pokladničky v kostele. Tož upřímné Pán Bůh zaplať všeckým aj každému jednomu.

…za Farní dobrovolnické (charitní) středisko P. Antonína Šuránka pokoj a dobro všem dárcům minulým i budoucím přeje Václav V.Hájek