Oznamy pro farnost 31.01.2021

4.neděle v mezidobí

V úterý se při mši svaté žehnají svíce – hromničky a koná se průvod.

Ve středu na svatého Blažeje se udílí „svatoblažejské“ požehnání.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii nebo u mne.

Při sbírce na biblický apoštolát se vybralo 4 998,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Farníci, kteří se vzhledem k současné situaci a vládním opatřením nemohou osobně zúčastnit mše svaté, ale přijali svátost smíření, sledují některý z přenosů bohoslužeb doma a rádi by k přijetí Krista v eucharistii přistoupili, mají možnost tak učinit v našem kostele v neděli po mši svaté (cca do 10.15 hodin).

Děkanát Uherské Hradiště vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa Technického pracovníka děkanátu. Podmínky jsou vyvěšeny v předsíni kostela.