Oznamy pro farnost 07.02.2021

5.neděle v mezidobí

Všechny Vás srdečně zdravím a děkuji za uskutečnění Tříkrálové sbírky ve Vaší obci. Že jste to nevzdali a že i přes zákaz tradičního koledování dům od domu jste našli způsob, jak sbírku uskutečnit.

Vybralo se neuvěřitelných 1 730 391,- Kč.

A na posledním výpisu on line koledy je dalších 202 522,-Kč.

Děkujeme všem, kteří jakkoliv pomáhali a také dárcům za velkou štědrost. 

Upřímné Pán Bůh zaplať!

Marie Ondráčková

Farníci, kteří se vzhledem k současné situaci a vládním opatřením nemohou osobně zúčastnit mše svaté, ale přijali svátost smíření, sledují některý z přenosů bohoslužeb doma a rádi by k přijetí Krista v eucharistii přistoupili, mají možnost tak učinit v našem kostele v neděli po mši svaté (cca do 10.15 hodin).

Příští neděli 14.února 2021 se koná sbírka na opravy našeho kostela.