Pořad bohoslužeb v březnu 2021

  1.3.2021 pondělí   18.00 h Za ochranu života od početí do přirozené smrti a děti zemřelé před narozením
  2.3.2021 úterý     mše sv. nebude
  3.3.2021 středa   18.00 h Za zemřelé kmotry Františka a Marii Hyrákovy a duše v očistci
  4.3.2021 čtvrtek Připomínka sv Kazimíra18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  5.3.2021 pátek   18.00 h Na úmysl dárce
  6.3.2021 sobota   18.00 h Za zemřelého otce, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  7.3.2021 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
  8.3.2021 pondělí Připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka 18.00 h Za zemřelou matku a živou i zemřelou rodinu
  9.3.2021 úterý Připomínka sv. Františky Římské, řeholnice   mše sv. nebude
  10.3.2021 středa Připomínka sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka18.00 h Za zemřelou Boženu Bachanovu, manžela, syna a dar zdraví pro živou rodinu
  11.3.2021 čtvrtek   18.00 h Za zemřelé rodiče, dceru Jiřinu, živou rodinu s prosbou o Boží požehnání
  12.3.2021 pátek   18.00 h Za zemřelou Marii Vaňkovu, manžela, děti a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
  13.3.2021 sobota Výroční den zvolení papeže Františka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  14.3.2021 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
  15.3.2021 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  16.3.2021 úterý     mše sv. nebude
  17.3.2021 středa Připomínka sv. Patrika, biskupa18.00 h Za zemřelou Ludmilu Křápkovu, manžela, dvě děti a dar zdraví pro živou rodinu
  18.3.2021 čtvrtek Připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Františka a Antonii Pavelkovy, dva syny a dar zdraví pro celou rodinu
  19.3.2021 pátek Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE18.00 h Za živé i zemřelé Josefy z farnosti
  20.3.2021 sobota   18.00 h Za zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu Bezděkovu a Vyskočilovu
  21.3.2021 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
  22.3.2021 pondělí   18.00 h Za zemřelou Boženu Bartošovu, manžela, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  23.3.2021 úterý Připomínka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa   mše sv. nebude
  24.3.2021 středa   18.00 h Za zemřelou Květoslavu Páčovu, manžela, dvoje rodiče, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  25.3.2021 čtvrtek Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  26.3.2021 pátek   18.00 h Za zemřelou Annu Matuštíkovu, dvoje zemřelé rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
  27.3.2021 sobota   14.00 h Pohřeb zemřelé Anny Dobřecké
18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  28.3.2021 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
  29.3.2021 pondělí PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Za zemřelého Oldřicha Drexlera, sourozence, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví pro celou rodinu
  30.3.2021 úterý ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   mše sv. nebude
  31.3.2021 středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE18.00 h Za uzdravení manžela a ochranu Panny Marie