Pořad bohoslužeb v dubnu 2021

  1.4.2021 čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  2.4.2021 pátek VELKÝ PÁTEK 15.00 h Křížová cesta
18.00 h OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
  3.4.2021 sobotaBÍLÁ SOBOTA 19.00 h OBŘADY VIGILIE VZKŘÍŠENÍ
  4.4.2021 neděle Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 9.00 h Za farníky
10.00 h Za matku a celou živou i zemřelou rodinu
  5.4.2021 pondělíPONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM9.00 h Na úmysl dárce
  6.4.2021 úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   mše sv. nebude
  7.4.2021 středaSTŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého Františka Křápka, doje zemřelé rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
  8.4.2021 čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  9.4.2021 pátekPÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dary Ducha svatého
  10.4.2021 sobotaSOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM18.00 h Na poděkování za dar zdraví, přijatá dobrodiní a živou i zemřelou rodinu
  11.4.2021 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ9.00 h Za farníky
  12.4.2021 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  13.4.2021 úterýPamátka sv. Martina I., papeže a mučedníka   mše sv. nebude
  14.4.2021 středa   18.00 h Za zemřelého Adama Křápka, bratra, dvoje prarodiče a dar zdraví pro živou rodinu
  15.4.2021 čtvrtek   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  16.4.2021 pátek   18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu Libosvárovu a Hlaváčovu
  17.4.2021 sobota   18.00 h Za zemřelého Jana Trna, rodinu Vlkovu a Trnovu, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  18.4.2021 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 h Za farníky
  19.4.2021 pondělí   18.00 h Za zemřelou Růženu Žajdlíkovu, manžela, ochranu Panny Marie a dar zdraví
  20.4.2021 úterý     mše sv. nebude
  21.4.2021 středa Připomínka sv. Anselma, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Stanislava Durnu, celou rodinu a duše v očistci
  22.4.2021 čtvrtek   18.00 h Za zemřelé rodiče, rodinu Hubíkovu, Dominikovu a Horákovu a dar zdraví
  23.4.2021 pátek Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Jana a Kateřinu Kotačkovy a celou živou i zemřelou rodinu
  24.4.2021 sobota Připomínka sv. Jiří, mučedníka a připomínka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  25.4.2021 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 h Za farníky
  26.4.2021 pondělí   18.00 h Za zemřelého Vladimíra Křápka, děti, vnuka a Boží požehnání pro celou rodinu
  27.4.2021 úterý     mše sv. nebude
  28.4.2021 středa Připomínka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka a připomínka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  29.4.2021 čtvrtek Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy18.00 h Za zemřelé a všechny postižené v důsledku současné epidemie
  30.4.2021 pátek Připomínka sv. Zikmunda, mučedníka a připomínka sv. Pia V., papeže18.00 h Za Antonína a Boženu Šuránkovy a dar zdraví